Emisyon 10-08-14, #56 Imprimer

Entèvyou (Ekstrè) François Pierre Jeanco avèk 2 reskonsab FOWÒM SITWAYEN POU REFÒM LAJISTIS : Jocelyne Colas Noël , direktris nasyonal Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè (JILAP); Philippe Jean Thomas, manb direksyon Obsèvatwa Ayisyen lajistis (OHJ). Kisa Fowòm nan ye, travay l ap fè, nesesite pou gen yon jistis endepandan ak pwopozisyon pou otorite Leta yo / Prezantasyon : Rachelle Desrouleaux – Konsepsyon ak Reyalizasyon : Yanick G. Dandin

Enfo-Lien, 10-08-2014, #56 by Enfolien on Mixcloud