Emisyon 29-06-14, #54 Imprimer

Ekstrè nan yon entèvyou François Pierre Jeanco ak 2 reskonsab SOFA (Solidarite Fanm Ayisyen), Marie Frantz Joachim, kòdonatris jeneral; Carole Pierre-Paul Jacob, ansyen sekretè ekzekitif epi reskonsab pwogram an rapò ak fanm yo k ap vin pi pòv. Lit òganizasyon an depi li fonde, batay li pou fè kòz fanm yo vanse. De (2) gwo moso nan lit l ap mennen depi 30 lane: vyolans sou fanm ak patisipasyon politik fanm / Prezantasyon : Rachelle Desrouleaux – Reyalizasyon : Yanick G. Dandin

Enfo-Lien, 29-06-14, #54 by Enfolien on Mixcloud